Inspecties

Bij ons kun je terecht voor een inspectie van jouw elektrische installaties. Zo weet jij zeker dat je installaties voldoen aan de eisen van de wetgeving en de voorwaarden van de verzekeraars.

Veiligheid staat voorop

In jouw pand bevinden waarschijnlijk meerdere elektrotechnische installaties. Deze installaties dienen aan de brand- en elektrotechnische normen en eisen te voldoen die volgens de wet- en regelgeving, verzekeringsmaatschappijen en RI&E zijn vastgesteld. Bij ons kun je terecht voor inspectie van jouw technische installaties. Zo weet jij zeker dat je installaties voldoen aan de juiste eisen.

 

 

Neem contact op

NEN 1010 Inspectie

Sinds december 2016 is er een nieuwe regel opgenomen waarin staat dat bedrijven een NEN 10 inspectie moeten uitvoeren. Dit is een opleveringsinspectie waarbij ons team onderzoekt of de elektrische installaties aan alle eisen voldoen. Onze inspecteurs zijn gecertificeerd om een installatie te beoordelen zoals voorgeschreven in de NEN 1010. Dit gebeurt middels visuele controles, metingen, beproevingen en een rapportage.

NEN 3140 Inspectie

Je bent verplicht om installaties en apparaten periodiek te laten keuren. Met een NEN 3140 inspectie wordt de veiligheid van jouw elektrische installaties en gereedschappen gecontroleerd. Deze inspectie bestaat uit een visuele inspectie, een meting en een test. Dit moet worden uitgevoerd conform de richtlijnen van NEN 3140 en de bijbehorende normering, die van kracht waren op het moment van aanschaf. De frequentie en de intensiteit van de inspectie is afhankelijk van de leeftijd en de staat van de installatie.

Volgens de NEN 3140 richtlijnen, moet er één persoon worden aangewezen die verantwoordelijk is voor het installeren van alle elektrotechnische installaties in een gebouw. Deze installatieverantwoordelijke kijkt niet alleen naar de elektrotechnische installatie, maar houdt ook rekening met de bedrijfsprocessen. Hierbij kun je denken aan het schakelen van een eindgroep in de meterkast wat een calamiteit kan veroorzaken. Het is belangrijk om deze acties goed te organiseren. Wij denken graag met je mee.

Het blote oog kan niet alles waarnemen. Om dit reden bieden wij de mogelijkheid om de visuele inspectie uit te breiden met een thermografisch onderzoek. Dit is een contactloze inspectie waarbij “hotspots” in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt. Door deze warmteontwikkelingen tijdig te signaleren, worden branden voorkomen. Indien nodig kunnen wij preventief handelen.

Wij zijn er om deze inspecties in goede banen te leiden, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

SCIOS Inspecties

Stichting Certificering Inspectie Onderhoud Stookinstallaties, afgekort SCIOS, is een toezichthoudende instantie voor de keuring van elektrische- en stookinstallaties. SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten dienste van installatie-eigenaren, inspectie en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van elektrotechnische installaties. Binnen dit kwaliteitssysteem is vastgelegd hoe een bepaalde inspectie dient te moeten worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Onderstaande scopes geven de mogelijke werkgebieden aan die geïnspecteerd moeten worden. Denk aan een periodieke inspectie van jouw installatie, Scope 8. Deze voldoet tevens aan de eisen van de NEN3140 inspectie.

Verzekeringsmaatschappijen stellen steeds vaker eisen omtrent het aantoonbaar maken van de brandveiligheid van een gebouw. Door het voltooien van een scope 10 inspectie, kun je aantoonbaar maken dat je voldoet aan de eisen van verzekeringsmaatschappijen en het brandrisico minimaliseert.

Steeds meer mensen kiezen voor zonnestroominstallatie. Echter het installeren van zonnepanelen is voor veel mensen een complex proces. Daardoor is het belangrijk om deze zonnestroominstallaties door experts te laten controleren. Hiervoor is een specifiek inspectie ontwikkeld genaamd, Scope 12.

    DES MOOI WERK